לקוחות ממליצים
סיפור של השראה בנוגע לאמונה
קארין
מאמר
פקיד המאמן הוא לעזור למאומן להיות מודע לכישורים וליכולות אשר קיימים בו, לטפח אותם, לחזק את נקודות הח...

תחומי פעילות

טלפון:
פקס: 052-2988970
md.reiki@gmail.com
מיכל דן
נאות גולן
שם מלא:
טלפון:
דוא"ל:
תחום התעניינות:
תוכן ההודעה: